Przedszkole w Bliżynie

Idź do spisu treści

Menu główne

Pasowanie

Galeria > Bliżyn

Pasowanie na Przedszkolaka w oddziałach bliżyńskich - 2013


Tradycją Przedszkola w Bliżynie stało się Pasowanie na Przedszkolaka.
Tegoroczna impreza odbyła się 07.11.2013 r. w gościnnych progach OSP Bliżyn.
Na uroczystość licznie przebyli goście – przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych, członkowie zarządów: Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, OSP Bliżyn, dyr. GOK Bliżyn, koordynatorzy i księgowa Projektu: „Przedszkolak z Kapitałem” oraz rodziny wychowanków.
Po powitaniu zebranych przez dyr. przedszkola – J. Nowaka,  obie grupy bliżyńskie: „Krasnale” i „Zielone Żabki”, zaprezentowały  wspólnie przygotowany bogaty program artystyczny. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły, a na zakończenie złożyły uroczystą przysięgę. Pasowania na przedszkolaka dokonał pan dyrektor, wręczając dzieciom dyplomy i maskotki zakupione z funduszy unijnych.
Po ceremonii goście w kilku słowach dziękowali organizatorkom – personelowi przedszkola oraz małym artystom za miłe wrażenia i obdarowali milusińskich łakociami.
Uroczystość stała się okazją do złożenia podziękowań sponsorom: Agnieszce i Radosławowi Boczek, Anecie Pustuła, Grażynie Flisiak, Mariuszowi Jędrzejczyk i Lidii Boczek, którzy wspomogli finansowo automatycznej pralki na potrzeby placówki. Zebrani goście chętnie przyłączyli się do akcji, wspomagając datkami finalizację potrzebnego  zakupu.
Impreza zakończyła się słodkim poczęstunkiem, przygotowanym i sfinansowanym przez rodziców. Wychowawczynie oddziałów Przedszkola w Bliżynie składają serdeczne podziękowania rodzicom zaangażowanym w organizację uroczystości, Zarządowi OSP Bliżyn za użyczenie sali.   Szczególne wyrazy wdzięczności kierują do Pani Ewy Dołowy i Magdaleny Wesołowskiej za przygotowanie pięknej scenografii i wsparcie podczas przygotowywania programu artystycznego.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego