Przedszkole w Bliżynie

Idź do spisu treści

Menu główne

Pasowanie

Galeria > Mroczków

W dniu 6 listopada 2013r. w przedszkolu w Mroczkowie odbyło się uroczyste „Pasowanie na przedszkolaka”. Na tę ważną dla naszych maluszków uroczystość  licznie przybyli zaproszeni goście:  przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna oraz rodzice przedszkolaków.
Dzieci zaprezentowały wspaniale swoje umiejętności recytatorskie oraz wokalno- taneczne i złożyły uroczystą przysięgę stając się pełnoprawnymi przedszkolakami.
Następnie dyrektor pan J. Nowak pasował ich „symbolicznym ołówkiem” na przedszkolaków i wręczył piękne dyplomy.
Wychowawczynie obdarowały dzieci maskotkami oraz kredkami pastelowymi a słodkie upominki wręczył Wójt Gminy pan M. Walachnia.
Uroczystość zakończyła się słodkim upominkiem przygotowanym przez rodziców.
Wychowawczynie bardzo serdecznie dziękują rodzicom za współpracę i pomoc w przygotowaniu uroczystości oraz Dyrektorowi Szkoły w Mroczkowie panu S. Kozińskiemu za udostępnienie sali oraz sprzętu muzycznego.
Wychowawczynie: M. Tomaszewska, I. Strachowska.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego