Przedszkole w Bliżynie

Idź do spisu treści

Menu główne

Archiwum

Przedszkole
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie
pn.: "Dożywianie przedszkolaków na rzecz realizacji projektu
pn.: "Przedszkolak z kapitałem"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

-----------------------------------------------------------------------

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie
pn.: „Dożywianie przedszkolaków na rzecz realizacji projektu
pn.: ,,Przedszkolak z kapitałem”

Zapytanie ofertowe

Zącznik 1. - Opis przedmiotu zamówienia

Zącznik 2 - Oferta

Zącznik 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik 4 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Zącznik 5 - Umowa na świadczenie usług cateringowych

-----------------------------------------------------------------------

Wynik rekrutacji do Przedszkola Niepublicznego w Bliżynie

Informacja o wynikach naboru przeprowadzonego przez Towarzystwo Przyjaciół Bliżyna

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Niepublicznego w Bliżynie na rok 2013/2014

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Niepublicznego w Bliżynie – oddział (filia) w Mroczkowie na rok 2013/2014

-------------------------------------------------------------------


Rozpoczyna się rekrutacja na rok szkolny 2013/14 - przejdź do strony z drukami


______________________________________________________
O G Ł OS Z E N I E

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna w nawiązaniu do pisma o nr. ŚBRR.POKL.ZKP.7143-1.2.2012, w którym Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zobowiązuje nas do weryfikacji złożonych oświadczeń o dochodach wszystkich zrekrutowanych uczestników projektu pod kątem potwierdzenia ich wiarygodności, prosi o jak najszybsze poświadczenie wykazanych dochodów. Ze względu na pilność sprawy proszę o niezwłoczne przekazanie stosownych dokumentów.
Z wyrazami szacunku:
(-) Józef Nowak

Zobacz cały dokument

dodano 11 grudnia 2012r.

_____________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dożywianie przedszkolaków

_____________________________________________________

Wyniki naboru dzieci do przedszkola

_____________________________________________________

Informacja ogólna

Wyniki naboru dzieci do Przedszkola w Bliżynie

Wyniki naboru dzieci do Przedszkola w Mroczkowie

_____________________________________________

Wyniki naboru na stanowiska w projektowanym przedszkolu

_____________________________________________

UWAGA - NOWA WIADOMOŚĆ
Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności


Poniżej dokumenty do pobrania

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 - Oferta

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

Załącznik Nr 5 - Umowa na świadczenie usług cateringowych

_____________________________________________

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bliżyna

informuje, iż rozmowy kwalifikacyjne dotyczące przyjęć na stanowiska:

   nauczyciela przedmiotowego,

   nauczyciela,

   pomocy nauczyciela,

   informatyka

   pracownika gospodarczego

do nowotworzonego przedszkola w ramach projektu „Przedszkolak z Kapitałem" odbedą się 30 sierpnia 2012r.
Początek przesłuchań od godziny 17:30

________________________________

Nabór na stanowisko:

- nauczyciela przedmiotowego

- nauczyciela

- pomocy nauczyciela

- informatyka

- pracownika gospodarczego

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego